REUNIONS DE L'AFA

4 d'octubre de 2021

 

L'AFA es reuneix el primer dimarts de cada mes. Actualment les reunions són virtuals (mensualment s'enviarà l'enllaç al que conectar-se) però continuen sent obertes a totes les famílies de l'escola que hi vulguin participar.

 

Les reunions establertes per aquest curs 2021/2022 seran els dies següents:

21 setembre

5 octubre 

2 novembre

14 desembre

1 febrer

8 març

5 abril

3 maig

7 juny

 

Convocatòria de l'Assamblea General Ordinaria de socis/es de l'AFA (10 de Maig de 2022)

9 de maig de 2022

 

La Junta de l'AFA de l'Escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la propera reunió ampliada, que tindrà lloc en format ONLINE.

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

DIA: 10 de maig de 2022

HORA: de 21:00h a 22:30h

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.

2. Proposta de reunió al juny presencial i retorn as les trobades presencials.

3. Proposta d’extensió de les reunions a temporalització bimensual.

4. Actualització de la Comissió de Convivència – informació sobre la reunió del 25 d’abril.

5. Festa de fi de curs organitzada per 4rt.

6. Llistat de necessitats de l’escola i pressupost.

7. Altres, precs i preguntes. 

Convocatòria reunió ampliada de l'AFA (15 de Març de 2022 - després de l'Assamblea General Orinaria)

14 de març de 2022

 

La junta de l’AFA de l’Escola Pérez Sala convoca a tots els socis i sòcies de l'AFA a la reunió ampliada de l'AFA que tindrà lloc el proper dimarts 15 març, després de l'Assamblea General Ordinària.

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

DIA: 15 de març de 2022

HORA: de 21:40h a 22:30h

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Setmana de la salut.

3. Informació sobre la reunió del 09,03,2022 de la Comissió d’escolarització.

4. Portes obertes.

5. Obertura de nou canal informatiu a les fam lies per instagram.

6. Llistat de necessitats de l’escola i pressupost.

7. Altres, precs i preguntes.

 

Convocatòria de l'Assamblea General Ordinaria de socis/es de l'AFA (15 de Març de 2022)

28 de febrer de 2022

 

La junta de l’AFA de l’Escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la

Assamblea General Ordinària, que tindrà lloc de forma ONLINE.

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

DIA: 15 de març de 2022

HORA: de 21.00 h 

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Aprovació dels comptes de l'any 2021.

3. Aprovació de la gestió de la Junta de l'any 2021.

4. Aprovació de les quotes de soci del curs 2022-2023.

5. Pressupost de l'any 2022.

6. Aprovació de la Memòria d'Activitats de l'any 2021.

7. Torn obert de paraules.

 

ORDRE DEL DIA (10 DE FEBRER DE 2022)

1 de febrer de 2022

 

La Junta de l’AFA de l’Escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la reunió  extraordinària, que tindrà lloc en format ONLINE.

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

DIA: 10 de febrer de 2022

HORA: de 21.00 h 

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Petició de l’escola a l’AFA, de subvenció econòmica per a la compra de material per les portes obertes amb sentit de continuïtat (taules,cadires i plantes).

2. Proposta de despesa per a material informatiu de l’AFA.

 

ORDRE DEL DIA (1 DE FEBRER DE 2022)

1 de febrer de 2022

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ampliada que tindrà lloc de forma ONLINE. Us podeu connectar a través del següent enllaç:  

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

Així mateix, us volem agrair la vostra participació al llarg de tot aquest curs, i us animem a seguir formant part de la que és la nostra escola

.
 

DIA: 1 de febrer de 2022

HORA: de 21.00 h a 22:30 h

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Comissió d'hàbits saludables.

3. Setmana de la salut.

4. Consell Escolar del 26.01.2022.

5. Reunions amb l’Ajuntament.

6. Comissió carnestoltes.

7. Defensa de la llengua catalana i la immersió lingüística.

8. Un clic para el cole, d’Amazon.

9. Altres, precs i preguntes

 

ORDRE DEL DIA (14 DESEMBRE 2021)

14 de desembre de 2021

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ampliada que tindrà lloc de forma ONLINE. Us podeu connectar a través del següent enllaç:  

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

Així mateix, us volem agrair la vostra participació al llarg de tot aquest curs, i us animem a seguir formant part de la que és la nostra escola

.
 

DIA: 14 de desembre de 2021

HORA: de 21.00 h a 22:30 h

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Consell Escolar del 14/12/2021.

3. Comissió de convivència dins del Consell Escolar.

4. Consell Escolar Municipal.

5. Actualització sobre la Planificació escolar a VdM.

6. Casal de municipi de Nadal.

7. La Marató de TV3. 8. Proposta: ‘’Revolució’’ als parcs de VdM.

9. Altres, precs i preguntes..

 

ORDRE DEL DIA (5 OCTUBRE 2021)

4 d'octubre de 2021

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ampliada que tindrà lloc de forma ONLINE. Us podeu connectar a través del següent enllaç:  

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

Així mateix, us volem agrair la vostra participació al llarg de tot aquest curs, i us animem a seguir formant part de la que és la nostra escola

.
 

DIA: 5 d'octubre de 2021

HORA: de 21.00 h a 22:30 h

LLOC: ONLINE

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Repàs de les comissions de l’AFA (pendent de reunió anterior)

2. Renovació de joguines i ús de les mateixes (pendent de reunió anterior)

3. Resum del Consell escolar celebrat el passat dimarts 28/09/2021.

4. Menjador.

5. Extraescolars en funcionament.

6. Ratificació de la decisió del claustre sobre la proposta del Pérez Sala a portar a

la Comissió de Planificació del Consell Escolar Municipal sobre el futur de les

línies de P3

7. Altres, precs i preguntes.

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 29 DE JUNY

29 de juny de 2021

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ampliada que tindrà lloc de forma ONLINE. Us podeu connectar a través del següent enllaç:  

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

Així mateix, us volem agrair la vostra participació al llarg de tot aquest curs, i us animem a seguir formant part de la que és la nostra escola

.
 

DIA: 29 de juny de 2021

HORA: de 21.00 h a 22:30 h

LLOC: ONLINE

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Llistat de tasques pendents per al manteniment de l’escola.

3. Actualització d'informació sobre el tancament d’una línia P3 per al curs 21-22 i situació de l’escola a nivell municipal per als cursos propers.

4. Propostes/demandes activitats extraescolars per al proper curs. 

5. Altres, precs i preguntes.

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 4 DE MAIG

4 de maig de 2021

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ampliada que tindrà lloc de forma ONLINE. Us podeu connectar a través del següent enllaç:  

(si teniu problemes per connectar-vos, si us plau, escriviu un correu a afa@escolaperezsala.cat )

 

DIA: 4 de maig de 2021

HORA: 21.00 h

LLOC: ONLINE

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Comissió Menjador.

3. Consell Escolar

4. Casal de Municipi

5. Informació sobre procés de inscripció del curs 2021-2022 i línies de P3.

6. Dinamització de les reunions de l’AFA i participació de les famílies. Proposta a les

comissions per a motivar la participació.

5. Altres, precs i preguntes.

Avda.

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 6 D'ABRIL

6 d'abril de 2021

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ampliada que tindrà lloc de forma ONLINE. Us podeu connectar a través del següent enllaç:  

DIA: 6 d'abril de de 2021 

HORA: 21h. 

LLOC: ONLINE 

 ORDRE DEL DIA REUNIÓ ORDINÀRIA GENERAL:

 

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Colònies i sortides; resposta de l’Escola a la consulta de l’AFA.

3. Informació sobre procés de preinscripció curs 2021-2022; valoració dels resultats i propostes de futur.

4. Altres, precs i preguntes. 

 

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 9 DE MARÇ

6 de març de 2021

 

La junta de l’AFA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la Reunió General Ordinària per tal de poder parlar els temes que us adjuntem a l'ordre del dia, relacionats amb l'estat de comptes, la memòria, i el treball realitzat.

Posteriorment tindrà lloc el mateix dia 9, però a les 21.30h, la reunió ampliada, amb l'ordre del dia que també us adjuntem.

Les dues reunions tindran lloc de forma ONLINE. 

DIA: 9 de març de 2021 

HORA: 21h. 

LLOC: ONLINE 

 ORDRE DEL DIA REUNIÓ ORDINÀRIA GENERAL:

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Aprovació dels comptes de l'any 2020.

3. Aprovació de la gestió de la Junta de l'any 2020

4. Aprovació de les quotes de soci del curs 2021-2022

5. Pressupost de l'any 2021

6. Aprovació de la Memòria d'Activitats de l'any 2020

7. Torn obert de paraules

 

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ MENSUAL

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Comissió Menjador.
  3. Comissió extraescolars i permanències 
  4. Informació sobre procés de portes obertes i preinscripció curs 2021-2022.
  5. Altres, precs i preguntes.

- Son factible les votacions en aquestes reunions si no està garantida l’assistència dels socis?

- Mesures per garantir la participació dels socis de l’AFA en les reunions per videoconferència.

- Reglament de règim intern. 

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 16 DE FEBRER

15 de febrer de 2021

 

La junta de l’AMPA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a l’ Assamblea extraòrdinaria que tindrà lloc de forma ONLINE.

 

 

DIA: 16 de febrer de 2021 

HORA: 21h. 

LLOC: ONLINE 

 ORDRE DEL DIA:

 

1. Revisió de la proposta de Nous Estatuts, i si s’escau aprovació dels mateixos. 

2. Revisió dels logotips finalistes i si s’escau aprovació del Nou Logotip. 

 

 

Descarga
Proposta Estatuts 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat 216.1 KB

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 2 DE FEBRER

27 de gener de 2021

Adjuntem l'ordre del dia de la reunió que durà a terme l'AMPA el proper dimarts e de febrer. La reunió serà online a través del MEET (https://meet.google.com/bkp-qmza-rny):

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DE L'1 DE DESEMBRE

30 de novembre de 2020

Adjuntem l'ordre del dia de la reunió que durà a terme l'AMPA el proper dimarts 1 de desembre . La reunió serà online a través del MEET (https://meet.google.com/aui-ykbh-fwc):

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 3 DE NOVEMBRE

2 de novembre de 2020

Adjuntem l'ordre del dia de les dues reunions que durà a terme l'AMPA el proper dimarts 3 de novembre. La reunió serà online a través del MEET (https://meet.google.com/jry-uryn-syk):

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 22 DE SETEMBRE

15 de setembre de 2020

Adjuntem l'ordre del dia de les dues reunions que durà a terme l'AMPA el proper dimarts 22 de setembre. La reunió serà online a través del MEET):

 

A totes dues reunions us hi podeu connectar a través del següent enllaç: https://meet.google.com/zvt-ffhs-ctp

  • 21h: assemblea extraordinària on es revisaran els pressupostos i es realitzaran canvis dins la Junta Directiva ja que marxen l'actual Tresorera i Secretària. Necessitem doncs, persones interessades en formar part de la Junta Directiva per tal de poder seguir amb les activitats que es gestionen des de l'AMPA, com el servei de menjador, les extraescolars, la socialització, etc. 
  • 21:30h: reunió ordinària.

 

Us hi esperem a tots i totes!


ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 9 DE JUNY

4 de juny de 2020

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 3 DE MARÇ

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 4 DE FEBRER

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 14 DE GENER

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 3 DE DESEMBRE

27 de novembrede 2019

 

La junta de l’AMPA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ordinària.

 

DIA: 03 de desembre de 2019

HORA: 21.00h.

LLOC: Biblioteca

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Línia de P3

3. Comissió pati

4. Premi Escola Verda

5. Comissió extraescolars

6. Marató TV3

7. Comissió InterAMPA

8. Valoració resultats enquesta "horaris reunions AMPA"

9. Altres informacions 

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 5 DE NOVEMBRE

14 d'octubre de 2019

 

La junta de l’AMPA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió d’assemblea general extraordinària.

 

DIA: 5 de novembre de 2019

HORA: 21.00h.

LLOC: Biblioteca

 

Ordre del dia:

 

1. Elecció del/de la president/a de la Junta de l’AMPA.

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DE L'1 D'OCTUBRE

20 de setembre de 2019

 

La junta de l’AMPA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ordinària.

 

DIA: 01 d’octubre de 2019

HORA: 21.00h.

LLOC: Biblioteca

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Benvinguda / inici de curs, amb la directora de l’escola i la Junta de

l’AMPA

3.Canvi de president/a de la Junta

4.Repàs de totes les comissions

5.Extraescolars

6.Menjador

7.Pressupostos participatius

8.Comissió ONG

9.Altres informacions

 

última reunió d'ampa del curs!!

25 de juny de 2019

Bon dia famílies!!

Si aquesta vegada no voleu ser els últims en enterar-vos del que està passant a l'escola, no us podeu perdre l'útima reunió de l'AMPA.

Serà el dimarts 2 de juliol a les 21h i es parlarà dels següents temes:

 

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 4 de juny

2 de juny de 2019

La junta de l’AMPA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ordinària.

DIA: 4 de juny de 2019

HORA: 21.00h.

LLOC: Biblioteca

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Estat actual possible tancament línia P3

3. Consell dels Infants

4. Menjador: "El menjador que volem"

5. Comissió ONG Fallou: expedició i projecte

6. Extraescolars: tastet i projecte

7. Valoració de la tasca de l’AMPA

8. Altres informacions

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ DEL 7 de maig

La junta de l’AMPA de l’escola Pérez Sala convoca a totes les persones associades a la nostra pròxima reunió ordinària.

DIA: 7 de maig de 2019 

HORA: 21.00h.

LLOC: Biblioteca

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Consell escolar

3. Valoració festa St.Jordi

4. Comissió ONG

5. Menjador: "quin menjador volem?"

6. Altres informacions