QUI SOM L'AFA?

L'AFA és dirigida per la seva Junta Directiva. La Junta actual està formada per :

 

Presidenta : Ana 

Vice-presidenta: Alba 

Tresorer: Lluís

Secretària: Mireia 

Vocals: Marta, Clàudia, Marc i Andrea 

 

 

Com ens organitzem?

 

Anualment es convoca una Assemblea General Ordinària, que aprova les grans línies d’actuació per a l’any següent, inclòs el pressupost anual.

 

L’Assemblea escull la Junta Directiva per un període de 2 anys (tal i com estipulen els estatuts). Segons marquen els estatuts la Junta Directiva de la nostra AMPA la composen, com a mínim, un/a president/a, un/a sotspresident/a, un/a tresorer/a i un/a secretari/a.

 

La Junta Directiva s’organitza en Comissions de treball, on hi col·laboren de manera voluntària els pares i mares dels i les alumnes de l'escola, que inverteixen hores i esforços d’una manera altruïsta per tal d’oferir serveis a les famílies associades als preus més econòmics possibles..
   

El dia a dia de l’AFA s’organitza en el treball autònom de les comissions i de la Junta, on la pròpia Junta vetlla per la transversalitat de les nostres actuacions, i per a un contacte continuat amb l’equip directiu de l’escola.

 

Les reunions de la Junta Directiva s’obren a la participació de totes les comissions i de totes les persones associades, per tal de procurar un espai periòdic mensual per a la posta en comú de totes les informacions i el foment de la fluïdesa de comunicació.