QUÈ ÉS L'AFA?

L'AFA és l'entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l'escola. Està reconeguda legalment en el Registre d'Associacions i les seves funcions estan agrupades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nens i nenes a l'escola. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

 

Competències bàsiques:

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, mares, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l’educació de tots els infants matriculats al centre.
 • Promoure la participació de les mares i pares en la gestió del centre.
 • Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
 • Promoure la representació i la participació de pares i mares en el Consell Escolar del centre i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els estatuts.
Per què participar?

 

 • Perquè l’ és el principal interlocutor que té el professorat i l'equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Perquè permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre els temes educatius d’abast més general.
 • Perquè creiem en la comunitat educativa i en la corresponsabilització de l’educació.
 • Perquè la nostra participació reforça i legitima el nostre paper a la comunitat educativa.
 • Perquè ens donem servei a nosaltres mateixos.
 • Perquè a més col·laboració més possibilitat de millorar l’eficàcia.
 • Perquè la vostra col·laboració és important i la vostra participació imprescindible.
 • I perquè PER UN OBJECTIU COMÚ NOMÉS HI HA UN CAMÍ.

I si has arribat fins aquí, ja estàs preparat per resoldre el qüestionari de l'AFA!!!!!

Descarga
Qüestionari AMPA
qüestionari AMPA.pdf
Documento Adobe Acrobat 767.5 KB